کد تخفیف:

دوازدهم/ فارغ التحصیل

دوره آچار فرانسه دوازدهم
دوره آچار فرانسه دوازدهم

دوره آچار فرانسه دوازدهم

 • محتوا: این اشتراک، یک اشتراک کامل دو­ساله محسوب می­ شود.
  درصورت ثبت نام در این دوره، به مدت دو سال تحصیلی تمام محتواها و دوره ­های فارسی دوازدهم (دورۀ جامع، حل تمرین، جمع ­بندی و ...) برای شما قابل دسترسی خواهد بود.
 • مناسب برای همۀ سطوح
 • زمان برگزاری اولین دوره شنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰
 • تاریخ دقیق به زودی اعلام می شود (اواخر تیر ماه)

۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۳.۱۹۰.۰۰۰ تومان

یازدهم

دوره آچار فرانسه یازدهم
دوره آچار فرانسه یازدهم

دوره آچار فرانسه یازدهم

 • محتوا: این اشتراک، یک اشتراک کامل دو­ساله محسوب می­ شود.
  درصورت ثبت نام در این دوره، به مدت دو سال تحصیلی تمام محتواها و دوره ­های فارسی یازدهم (دورۀ جامع، حل تمرین، جمع ­بندی و ...) برای شما قابل دسترسی خواهد بود.
 • مناسب برای همۀ سطوح
 • زمان برگزاری اولین دوره شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵ الی ۲۰:۱۵
 • تاریخ دقیق به زودی اعلام می شود (اواخر تیر ماه)

۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۳.۱۹۰.۰۰۰ تومان

دهم

دوره آچار فرانسه دهم
دوره آچار فرانسه دهم

دوره آچار فرانسه دهم

 • محتوا: این اشتراک، یک اشتراک کامل دو­ساله محسوب می­ شود.
  درصورت ثبت نام در این دوره، به مدت دو سال تحصیلی تمام محتواها و دوره ­های فارسی دهم (دورۀ جامع، حل تمرین، جمع ­بندی و ...) برای شما قابل دسترسی خواهد بود.
 • مناسب برای همۀ سطوح
 • زمان برگزاری اولین دوره شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸
 • تاریخ دقیق به زودی اعلام می شود (اواخر تیر ماه)

۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۳.۱۹۰.۰۰۰ تومان