پروژه جمع بندی عمومی

700 هزار تومان

پروژه جمع بندی خصوصی

1 میلیون و 600 هزار تومان

محتوای علمی هر دو دوره کاملا یکسان است و دوره خصوصی فقط از نظر تعداد دانش آموزان شرکت کننده (۱۰نفر) با دوره های عمومی تفاوت دارد.

مهلت ثبت نام تا 30 بهمن ماه

وبسایت رسمی دکتر علیرضا جعفری مدرس ادبیات کنکور سراسری